Volgen twitter linkedin facebook

Improving business development

  • 1
  • 2
  • 3

Duurzame verbetering van uw commerciële denken & doen

touwtrekkenOngeveer een maand geleden verscheen er een overheidsrapport over "Lagere drempels voor rechtzoekenden".

Nee, het boeide mij in eerste instantie ook niet erg maar de uitkomsten zijn behoorlijk explosief dus ...